26-07-06

Knack & Zita Swoon (1)

De Rabbitfield-blog lijkt even met verlof, dus plaats ik dit hier maar.
Blijkbaar gaat het er ook bij subsidies op z'n Belgisch aan toe.
De andere Zita Swoon-berichten op deze blog kunt u via de tag onder dit bericht oproepen.

__knip-en-plak-bericht:_________

Knack / 36e jaargang / nr.28 / 12 juli 2006 / p75

 

OPinie

Goed geprobeerd, volgende keer beter

DE MANIER WAAROP SOMMIGEN IN DE MUZIEKSECTOR MET SUBSIDIES OMSPRINGEN, IS WRAAKROEPEND.

 

DOOR KARL VAN DEN BROECK

“Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) schrapte onlangs een aantal muziek- ensembles (Beethoven Academie, Prima La Musica). Dat kreeg veel weerklank in de pers, maar veel minder aandacht was er voor de kritiek die Anciaux leverde op de inhaligheid van de muzieksector. De gages voor artistiek of zakelijk leiders zijn ‘erg hoog’, sommige musici vragen meerdere keren subsidies aan, spelen daarnaast vaak in een van de grote orkesten, geven les in binnen- en/of buitenland. ‘Dit zijn ook allemaal gesubsidieerde weddes’, zei Anciaux. Anderen spelen in orkesten over heel de wereld en krijgen daar hoge gages uitbetaald. Ze spelen vaak op podia die ook nog eens gesubsidieerd worden en ze vragen subsidie voor opnames.

Anciaux noemde geen namen, maar de cultuuradministratie deed dat wel in de adviezen bij de subsidieaanvragen. Die werden ook publiek gemaakt (wvc. vlaanderen. be/cultuur). Met naam en toenaam.

 

1) Roel Dieltjens is artistiek leider. Hij heeft ook een zakelijk leider en een administratieve kracht in dienst. Loonkosten: 197.775 euro. Hoeveel daarvan naar hem gaat, is niet duidelijk, maar de administratie merkt op dat Dieltjens bovenop zijn loon nog eens 26.800 euro krijgt voor soloprestaties. Dieltjens antwoordt in zijn ‘bezwaarschrift’ dat de 26.800 euro geschrapt wordt. Gespeeld en verloren.

 

2) Wayn Traub maakt ‘multidisciplinair theater’.Volgend seizoen werkt hij vier maanden voor Het Toneelhuis. Hij wil muzieksubsidie voor een vzw waarvoor hij decltijds zou werken. Hij wil zich ‘sterker oriënteren naar muziek toe’ en plant 35 ‘activiteiten’ maar geeft daarvoor geen data of locaties op. Het Toneelhuis vroeg steun voor een project waar Wayn Traub nu zelf geld voor wil. Het verdict van de administratie is negatief. Wayn Traub reageert niet op de weigering. Gespeeld en verloren.

 

3) Paul van Nevel van het Huelgas Ensemble strijkt een ereloon op van 92.000 euro. De muzikanten krijgen een vergoeding die veel hoger ligt dan de cao voorschrijft. 38.500 euro aan reiskosten zijn ‘onduidelijk’. De bezoldiging van Van Nevel hangt volgens het verweerschrift samen met ‘het aantal concerten’. Maar de administratie blijft ‘van mening dat (ruime) overschrijding van de cao-minima niet hoeven gedekt te worden door de subsidiërende overheid’.

 

4) Het grofst gaat het er toe bij Flagey. Het voormalige BRT-gebouw is eigendom van een nv, maar de gelijknamige vzw doet de exploitatie. Zowel de beoordelingscommissie als de administratie adviseerden Anciaux om Flagey te schrappen wegens verregaande anomalieën in het beheer. Eén cijfer spreekt boekdelen: de gedelegeerd bestuurder verdient 182.635,56 euro, maar het is niet duidelijk of dat geld door de nv of via de vzw (en dus met subsidiegeld) wordt betaald. De minister deed dat niet, maar hij eist tabula rasa: een nieuwe ploeg moet het roer ovememen.

 

5) Stef Kamil Cariens (Zita Swoon) heeft in zijn vzw Wolvin niet alleen zichzelf en zijn groepsleden in dienst genomen, maar hij voorziet 70.000 euro extra om ‘tussen de optredens door genoeg ruimte te hebben om te kunnen werken aan creatie’. De administratie neemt het niet dat de opbrengsten die Zita Swoon haalt uit de cd-verkoop en uit auteursrechten buiten de vzw gehouden worden. ‘Dit is een methode waarbij wei activiteiten die vooral kosten met zich brengen in de vzw worden ingebracht, maar niet die activiteiten die inkomsten genereren.’

Zonder commentaar.

 

19:25 Gepost door marc in Muziek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zita swoon, knack |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.